Cesta domů

Podle mě, krásný příběh o tom jak si Bůh našel cestu k srdci člověka, který ho vůbec nehledal. „Cesta domů“ se odehrává v 17. století a okrajově líčí útrapy valdenské církve. Hlavní postavou je sedmnáctiletý David, který v opilosti udělá…

pokračovat ve čtení Cesta domů

Jméno

„já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.“ Jan 17:26 Má cesta k poznání smyslu tohoto Ježíšova výroku započala přijetím vysvětlení od mých náboženských učitelů…

pokračovat ve čtení Jméno

Šest pilířů radikalizace

Radikalizace dokáže člověka kompletně zaslepit a člověk je pak schopen dopouštět se bez výčitek strašných věcí. Jak to probíhá?Vzhledem k nebezpečnosti radikalizace o ní bylo již napsáno mnoho a to z různých úhlů pohledu. Názory na mechanismy radikalizace se pochopitelně…

pokračovat ve čtení Šest pilířů radikalizace

Jiné ovce

Než budu psát o novém narození, ještě chci zmínit svůj pohled na tzv. „jiné ovce“. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Jan 10:16…

pokračovat ve čtení Jiné ovce

Svobodní znamená svobodní

Věřím, že každý má svou cestu a náš život je ji objevit, prozkoumat ji a s radostí po ní kráčet. Ta cesta je jen a jen naše. Neohraničená čímkoliv a nekontrolovaná kýmkoliv. Prostě naše. Ale pravda? … to je jiná…

pokračovat ve čtení Svobodní znamená svobodní

Jak jsi poznal pravdu? II

Další důvodem proč je víra SJ tak pevná, je propracovaný systém nauk doplněný o důsledný systém vyučování. Jak jsme si již řekli, tak SJ nazývají své učení pravdou a protože jak říkají chtějí uctívat Boha Duchem a pravdou, tak tu…

pokračovat ve čtení Jak jsi poznal pravdu? II

Jak jsi poznal pravdu?

Setkal jsem se s mnoha bývalými svědky Jehovovými. Při rozhovorech a diskuzích o životě a víře mě zaujalo, jak si i dlouho po odchodu uchovávají různé nauky či uvažování typická pro členy této náboženské organizace. Přemýšlel jsem nad tím, jak…

pokračovat ve čtení Jak jsi poznal pravdu?