Charis – co pro tebe znamená?

ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho (χάρις) milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. (Řím 3:24 ČSP)

Když jsem prohlédl (slovní zkratka pro delší proces), vzal jsem po čase do ruky PNS. Myslel jsem si, že je překlad SJ – PNS špatný a zastírá moc Ježíšovi oběti překladem řeckého slova χάρις (charis) českým slovním spojením „nezasloužená laskavost“.  Připadalo mi to jako snížení či znevážení Božího skutku. Připadalo mi, že místo toho, že jsem dostal milost mi byla prokázána jen jakási laskavost.

Říkal jsem si. To bylo špatným překladem, že jsem neviděl ty nejzásadnější skutečnosti.  Přes rozhodnutí poukázat na chyby jsem nakonec konstatoval, že to není překladem. Pro příklad jsem si vzal výše vypsaný verš. a je to jako velkorysý dar, že jsou z jeho (χάρις) nezasloužené laskavosti prohlašováni za spravedlivé prostřednictvím propuštění výkupným, [jež zaplatil] Kristus Ježíš. (Řím 3:24 PNS)

Výhrady zůstaly, ale i tak je to i v PNS napsané celkem jasně. Svědkové Jehovovi dokonce místo laskavost, což by také sám o sobě byl správný překlad, používají slovní spojení „nezasloužená laskavost“. Jinými slovy, nemusíš se o to usilovat službou, je to nezasloužené, už to máš, už si to dostal. Původcem tohoto daru je Boží laskavost.

Je smutné vidět celé to služební úsilí, které naplňuje život člena organizace svědků Jehovových, a které není spojeno se skutečným osvobozením, které Bůh dal zdarma jako velkorysý dar.

PNS k textu Řím 3:24 uvádí skvělé křížové odkazy

Jeho prostřednictvím máme propuštění výkupným skrze krev onoho, ano, odpuštění [svých] přečinů, podle bohatství jeho nezasloužené laskavosti. Ef:1:7

Byli jste vskutku zachráněni touto nezaslouženou laskavostí prostřednictvím víry; a není to díky vám, je to Boží dar. Ef:2:8

který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny – [to] má být dosvědčeno ve svých zvláštních časech. 1.Tim 2:6

Možná někomu chybí historický kontext a nemusí nutně rozumnėt úplně všem narážkám na skutečnosti smlouvy zákona. Křesťanská řecká písma byla psaná v období přechodu od Staré smlouvy zákona k Nové smlouvě milosti. My jsme pod Starou smlouvou nebyli. Mohou nám tedy unikat významy pojmů. Uniká nám to, co jsme nezažili na vlastní kůži. Dokonce se nás, kteří jsme nikdy pod smlouvou zákona nebyli, hodně těch věci vůbec netýká. Přesto to podstatné, že je to zadarmo, že je to projev Boží lásky, to je evidentní.

Současná realita

My bychom měli znát jen tu novou smlouvu, ale neznáme. V průběhu historie se zde utvořil jakýsi paskvil s názvem Nový Zákon. Jako by lidem všechny ty předpisy a služební řády a usilování chyběly. „Křesťané“ si vytvořili spoustu vlastních lidských nařízení a zákonů a říkají lidem, že když je nebudou dodržovat, tak nemohou být zachráněni. Vytvořila se spousta skupin, které se poměřují, která vytvořila lepší sadu předpisů a učení. Většinou se v nich také učí, že právě ta jejich skupina je tou archou záchrany, protiobrazem Noemovi archy, ve které mají být zachráněni. Archou, kterou nesmí za žádných okolností opustit, protože to je to nejhorší provinění ze všech.

Zkuste se tedy prosím chvilku zabývat tím, co pro vás charis znamená. Tady začíná vaše vlastní svoboda.

Sdílet

1 komentář u „Charis – co pro tebe znamená?“

  1. Byla jsem členem organizace SJ 30 let. Ten text jsem chápala vždypřesně tak, jak je tady vysvětlován. Nikdy jsem se nenechala indoktrinovat, že budu zachráněna díky členství v té organizaci. Viděla jsem ale postupně, že většina – ne-li naprostá většina – svědků (prostě prakticky všichni) věří tomu, že musí zůstat, jinak v Armagedonu zemřou. Viděla jsem to jako nečistý, ovšem pro „marketingové účely“ účinný prostředek, jak zachovat množství členů organizace. Vždy, když jsem měla příležitost o této věci soukromě mluvit se spoluvěřícími, zjistila jsem, že je pro ně prostě mnohem jednodušší zachovávat pravidla a pokyny organizace, než mít osobní vztah s Bohem. No a tak jsem časem nechala svých pokusů o „evangelizaci“ a reformních snah, rozloučila jsem se, poděkovala a odešla.

Napsat komentář