Základ

Při nedávné návštěvě jsem během rozhovoru řekl, že jsem v církvi dostal základ, který jsem u svědků Jehovových nedostal. Protože toto jednoduché oznámení vyvolalo jistou zvědavost, napsal jsem si k tomu pár poznámek.

Ježíš řekl, že moudrý muž postavil svůj dům na skále. V pojetí tohoto příspěvku by se dalo napsat, na pevném základě. Zkrátka vybral si dobrý základ, aby jeho dům vydržel.

Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš Ef 2:20

Jak si pamatuji, SJ by rádi tento základ ponechali jen pro pár vyvolených a pro ty ostatní by měla být základem organizace. Ale není mým cílem se do někoho trefovat, spíše ať si každý určí, který základ je pro něj ten pravý, že na něm chce vystavět svůj život. Po zklamání z organizace SJ, jsem chtěl stavět na něčem skutečném, tak jsem si vybral základ, který jsem citoval, Ježíše Krista, základ apoštolů a proroků.

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Ef 2:13,14

Ty zmiňované položené základy nejsou až tak o učení se ve smyslu získání školních znalostí, ale o hlubokém prožití, o tom, co to s člověkem udělá. V citovaném dopisu do Efezu je to dobře patrné. Součástí základu je osobní zkušenost s Bohem.

Biblická zpráva jako taková zprostředkovává – umožňuje tento základ získat, ale sama o sobě tím základem není.  Jde o to pochopit a přijmout skutečnosti.

Dobře je tento princip popsán v dopise Židům. (6:1,2)

Nechme už tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy – ať už je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu.

Je potřeba položit naukový základ. Nebo také porazit všechny ty předsudky, které brání v přijetí pravdy. Ale nemá smysl věnovat se tomu celý život. Je potřeba začít žít svůj život. Nechat úvodní řeči a směřovat k dospělosti.

Záměrně se vyhýbám diskusím na témata, která odpovídají bavení se o nábytku v desátém patře domu, který hodláš postavit.  Pokud není vyřešen základ, pak to nemá smysl. V tomto pojetí, správně položený základ ovlivňuje naprosto všechno.  V prvním století nacházíme také určité zmínky a narážky na určité typy rozhovorů, které zjevně vedli lidé bez vybudovaného základu. 1.Tim 1:4, Tit. 3:9.

Sdílet

Napsat komentář