Nová smlouva

Jsi SJ, znamená to, že jsi něco víc?

Chtěl jsem se nejprve podrobně zabývat smlouvami s Bohem, ale přeskočím to krátkým shrnutím. Na smlouvu s Bohem se obecně pohlíží jako na prostředek k zajištění exkluzivity, něčeho extra, nebo minimálně, že bez smlouvy není žádný přístup k Bohu. A pokud ti bez smlouvy přístup nemají a my co máme smlouvu ho máme, tak je to něco extra. Každý kdo chce být extra, tak se pyšní nějakou exkluzivitou s Bohem. Jsou to zpravidla správci nějakého tajemství, výkladu proroctví, případně zasvěcovacího rituálu, které vám umožní do smlouvy také vejít. Velmi často se používají paralely a analogie se starozákonním uspořádáním. Kdo se chtěl připojit do smlouvy, musel se připojit k Izraeli.

Zamyslel si se někdy nad tím, v jaké smlouvě s Bohem vlastně jsi? Je potřeba být v nějaké smlouvě? Když jsem před lety opouštěl organizaci svědků Jehovových, zoufale jsem si uvědomoval, že to, co mi bylo po léta nabízeno jako exkluzivita ve vztahu s Bohem skrze organizaci, byla jen nafouknutá bublina. Chtěl jsem mít něco skutečného. V té době se mi jevilo, že charismatičtí křesťané mají, co nabídnout. Vysvětlení a vyučování se jevila mnohem více v souladu s tím, co jsem nacházel v Bibli. Některé myšlenky a historicky zažité stereotypy však panují i v tomto učení.

Nová smlouva není Nový zákon

Opět se pracuje s exkluzivitou ve vztahu s Bohem skrze smlouvu. Po vzoru uspořádání starověkého Izraele jsou budovány struktury, ve kterých se pod různými názvy profilují protiobrazy levitů, králů, kněží, knížat, prostých lidí apod. Obětí zvířat jsou nahrazeny Ježíšovou krvi. Ceremonie obětí je nahrazena Večeří Páně. Putování na svátky jsou nahrazena návštěvami sjezdů případně velkými vícedenními shromážděními, na které je též potřeba cestovat. A aby bylo, co dodržovat a vyžadovat. tak se vybuduje nějaká soustava pravidel, samozřejmě nových. Pak není divu, že se křesťanská řecká písma nazývají Nový zákon, což je neradostně výstižné. V naprosté nahotě to ukazuje, že nežiješ v Nové smlouvě, ale v uspořádání kopírujícím smlouvu zákona. Je to trochu jiné, ale je to zákon. Tak tomu říkáme Nový zákon.

Pro koho je nová smlouva?

Nyní se dostávám k tomu podstatnému a tím je nová smlouva. Co je její náplní a koho zahrnuje? Svědkové Jehovovi mají za to, že to byla smlouva pro velmi úzkou skupinu 144000 následovníků. Křesťané, se kterými jsem se stýkal mají za to, že to je opět velmi úzká skupina lidí, kteří Krista věrně následují. Jiná křesťanská skupina zase říká, že v nové smluvě jsou všichni křesťané, tedy ti, kdo uvěřili v Krista.

Na základě nezávislého studia písma jsem dospěl k odlišnému pochopení. Podle mého současného chápání toho, co Ježíš vykonal na kříži, zahrnuje nová smlouva úplně všechny lidi. Exkluzivita se ruší. Vím, že teď mám hodně, co vysvětlovat. Zkusím to nejprve jednoduše. Níže uvádím texty, které jsem si navykl přehlížet. Vypadaly tak nějak, jako by do toho exkluzivního konceptu záchrany nezapadaly. Občas jsem se setkal s nějakým tím vysvětlením, že tam vlastně není napsáno, to co je tam napsáno, ale je třeba to číst a chápat jinak, ve „vhodném kontextu“.

1.Tim 4:10  máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících.
1.Kor 15:22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí
Řím 5:18 Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život.

Já vím, že je to úplně jinak, než čemu je člověk vyučován, ale copak bychom od Boha, který je láska mohli očekávat něco jiného?

Pokračování

Sdílet

1 komentář u „Nová smlouva“

Napsat komentář