Jak jsi poznal pravdu?

Setkal jsem se s mnoha bývalými svědky Jehovovými. Při rozhovorech a diskuzích o životě a víře mě zaujalo, jak si i dlouho po odchodu uchovávají různé nauky či uvažování typická pro členy této náboženské organizace. Přemýšlel jsem nad tím, jak se to do člověka dostane tak hluboko a všiml jsem si jednoho specifického rysu.

Svědkové Jehovovi své náboženské přesvědčení nazývají pravda. Ve svých vzájemných rozhovorech se jeden druhého neptají „jak si se obrátil?“ nebo „co tě přimělo, aby ses k nám přidal?“ Otázka vždy zní „Jak si poznal pravdu?“

Nevím, kde to má původ, jestli je to výsledek nějakého náhodného vyjádření. který se zalíbil a časem uchytil nebo jestli je to cíleně zavedené vedoucím sborem svědků Jehovových. Podle důslednosti s jakou je to používáno, bych se přikláněl k programové variantě.

Pojem pravda je velmi silný. To, že o všem, co se učíte, neustále prohlašujete, že je to pravda, tak se vám to dostane opravdu hluboko pod kůži a je to pro vás pravda. Organizace Svědků Jehovových se vám stane Božími ústy, která mluví jen pravdu.

„Poznáte pravdu a pravda Vás osvobodí.“ říká Ježíš. Poznáte pravdu a pravda Vás osvobodí, říkají Svědkové Jehovovi. Zní to stejně, ale praktický výsledek je diametrálně odlišný. Ani po 20 letech, kdy jsem žil pravdu svědků Jehovových, jsem kolem sebe neviděl svobodné lidi a sám jsem se necítil svobodný. Toto vše se ještě více potvrdilo, když jsem se rozhodl následovat svou touhu po osobním poznání Boha, když jsem si dovolil uvěřit svědectví lidí, kteří ho zažili, když jsem se rozhodl věřit tomu, že to, co je napsáno v Bibli je i pro mě a ne jen pro vyvolené. Zkušeností se mi potvrdilo, že pravda skutečně osvobozuje. Proto si troufám tvrdit, že to co vyučuje náboženská organizace svědkové Jehovovi není ta pravda, o které mluvil Ježíš.

Jsem si vědomý toho, že jsem jenom něco naťuknul, ale nebylo mým cílem zpracovávat analýzu.

Sdílet

Napsat komentář