Dětskýma očima

Uvědomil jsem si, že úsměvné jednoduché dětské odpovědi poskytují velmi potřebný pohled na Boha a náboženství. My dospělí na věci pohlížíme optikou všech těch kázání a vyučování, která jsme za svůj život slyšeli. Děti to řeknou jednoduše. Na jednu stranu si uvědomujeme, že je to zjednodušené a nepřesné, ale zavnímáme i ten druhý pohled, kdy se dítě vyjádří se zvláštní lehkostí, tak jako zkušený karikaturista načrtne pár tahy rysy obličeje a udělí mu výraz.

Naše děti jsou naším zrcadlem. V jejich slovech vidíme sami sebe, nebo Boha, naše náboženství. Není to vždy k smíchu, je to i pro zamyšlení.

Zdenek

Sdílet

Napsat komentář