O nás

Každý, kdo se podílí na tvorbě tohoto webu má za sebou zkušenost s hledáním Boha a prošel nějakou formou organizovaného náboženství. Něco jsme si prožili, něco jsme okusili na vlastní kůži a chceme o tom psát, protože dost možná v tom širém světě jste další lidé, kteří procházíte tím samým nebo podobným a naše zkušenost vás může povzbudit, potěšit nebo inspirovat.

Názvem moje-cesta chceme vyzdvihnout individuální přístup a jedinečnou osobnost každého člověka. Není to myšleno jako „moje cesta“ ve smyslu prohlášení nějakého vůdce, který očekává, že ostatní budou následovat tu jeho cestu, kterou on nazývá moje cesta. Je to myšleno jako prostor, pro více lidí, kteří budou ochotni sdílet svou zkušenost, o které prohlásí to je moje cesta – takto jsem k určitému poznání, určité životní zkušenosti došel já.